הגפן והתאנה - ציור על זכוכית על חלון בית הכנסת ליד ההיכל
סגור חלון