קבר רחל - ציור על חלון בית הכנסת על זכוכית מחוסמת
סגור חלון