עץ החיים שציירתי על 3 חלונות זכוכית 2 על 1.5 כל חלון
סגור חלון