כיתוב שמות מנציחים על עמוד מצוייר דמוי זכוכית בהיכל
סגור חלון