ארון קודש חדש  עם 12 השבטים, עמודי זכוכית, שלט ופרוכת שעיצבתי וייצרתי
סגור חלון